Even voorstellen

Ik wil mezelf even voorstellen. Mijn naam is Anita Lochten -Mathijssen, geboren op 4 februari 1966, getrouwd en moeder van 3 zonen. 
In 1996 ben ik begonnen als gastouder. Ik vond het altijd al erg leuk om met kinderen bezig te zijn en dit was voor mij de ideale oplossing. Ik deed iets wat ik graag deed en was thuis voor onze eigen kinderen.
Het beviel me prima en de kinderen die ik tot nu toe heb opgevangen hadden het altijd prima naar hun zin. Ook de ouders zijn tot nu toe altijd tevreden geweest.
Maar na 10 jaar als gastouder wilde ik de uitdaging aan gaan om voor mezelf te beginnen. Echt een eigen "zaak".
Mijn hobby is dus een beetje uit de hand gelopen, maar dan wel in positieve zin.


Doelstelling

Onze kinderopvang sluit aan bij de natuurlijke leergierigheid van kinderen.
Al vanaf hun geboorte zijn kinderen zich aan het ontwikkelen op een ongedwongen manier. Ik wil hierop aansluiten door te zorgen voor een goede voorbereiding en een ontspannen leeromgeving. Deze dient zo te zijn ingericht dat een kind zich volop kan ontwikkelen.
Wij spelen hierin een verzorgende en begeleidende rol. Als gezelschap voor het kind. Om te helpen als daar de behoefte aan is en om spelletjes, liedjes, verhaaltjes ed. aan te bieden en natuurlijk ook om de ontwikkeling van het kind te volgen.
Wat wij belangrijk vinden is respect hebben voor het kind en ook voor elkaar. Het kind zichzelf laten zijn. Het kind de gelegenheid bieden te groeien in hun eigen tempo, op hun manier en met de materialen die hen interesseert.
De kinderen warmte, liefde en genegenheid bieden in een veilige beschermende omgeving.

Op verzoek kunt u het pedagogisch beleidsplan uitgebreid inkijken.


Contact met ouders/ verzorgers:

Anita`s Kinderopvang hecht waarde aan goede contacten met de ouders om zo te komen tot een optimale samenwerking. Open en eerlijk naar elkaar toe vinden wij erg belangrijk.
Wij willen dat zowel kinderen maar ook de ouders zich thuis voelen bij Anita`s Kinderopvang.
Wij staan ten alle tijden open voor uw wensen en of vragen over de opvoeding van uw kind.


Dagboekje:

Van elk kind wordt er een dagboekje / schriftje bijgehouden waarin de bijzonderheden kunnen worden vermeld.
Handig om voedingstijden, slaaptijden en nieuwe ontwikkelingen of gebeurtenissen in te schrijven.


Zieke kinderen:
Bij ziekte van uw kind gaan we ervan uit dat u uw kind thuis laat.
U geeft dit zo spoedig mogelijk aan ons door. De uren worden wel doorberekend maar mogen binnen 2 maanden worden ingehaald.
Als uw kind tijdens de dag van de opvang ziek wordt nemen we contact met u op. We kijken hoe het kind zich voelt en wat het heeft. Indien nodig verwachten wij dat u het kind op komt halen.


Medicatie:
Wanneer uw kind medicijnen nodig heeft tijdens de opvang dient u een formulier in te vullen en te ondertekenen. Hiermee geeft u toestemming om de medicijnen toe te dienen.


Ophalen:
Als iemand anders dan de ouders het kind op komt halen moet dit wel van tevoren worden doorgegeven.


Jaarkalender:
Er geld een minimale afname van 24 uur per maand.
Er wordt hier op het dagverblijf gewerkt met een jaarkalender.
U vult de dagen en tijden in dat u opvang nodig heeft. De uren worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal maanden van dat jaar dat er opvang wordt geboden.
De uren vermeld in de jaarkalender worden in rekening gebracht. Mocht u uw kind later brengen en eerder komen halen dan worden wel de uren gerekend vermeld in de jaarkalender, mits u de wijziging minimaal een week van tevoren aan ons doorgeeft.
Brengt u uw kind eerder dan vermeld en haalt u hem/ haar later op, dan worden de uren in rekening gebracht.
De 20e van de maand vooraf aan de opvang, worden de uren aan u gefactureerd.


Oudercommissie: Anita`s Kinderopvang heeft een oudercommissie die bestaat uit 5 ouders. Zij behartigen de belangen voor alle ouders binnen het kinderdagverblijf.
De belangrijkste doelstellingen zijn het bevorderen van de onderlinge communicatie tussen ouders en leidsters en de kwaliteitsbewaking van de dagelijkse uitvoering in de praktijk van Anita`s Kinderopvang.


Geschillencommissie:
Regels, afspraken en procedures kunnen helaas niet voorkomen dat ouders soms een klacht hebben.
Klachten zijn altijd bespreekbaar en wij gaan ervan uit dat de ouders eerst de klacht bespreken met de houdster van het kinderdagverblijf.
Wanneer we samen het probleem niet op kunnen lossen dan kunnen de ouders zich wenden tot Geschillencommissie Kinderopvang.
Anita`s Kinderopvang is aangesloten bij Geschillencommissie kinderopvang.


Personeel:

De houdster van Anita`s Kinderopvang is Anita Lochten- Mathijssen.
Iedere dag zorgen er 2 of 3 leidsters voor de persoonlijke zorg en gerichte aandacht aan de kinderen.
Het kan ook voorkomen dat er een stagiaire aanwezig is. Ook werken we soms met een invalkracht als dit nodig mocht zijn.
Elk personeelslid is in bezit van geldige diploma`s en een Verklaring Omtrent Goed Gedrag.